Решения СПВР от 09.09.2020 № 339/75 

в формате doc